Shri Vikash Kandoi

Designation: Director, Royal Touch Fablon (P) Ltd., Kolkata